Objectieve en eerlijke verloningsbeslissingen om het engagement van uw medewerkers te verhogen.

Consistent en objectief blijven bij het nemen van beslissingen inzake verloning is een hele uitdaging wanneer men tegelijkertijd aantrekkelijk wil blijven en de controle over de kosten wil behouden! Het probleem is dat uw werknemers hun situaties gaan vergelijken, hetgeen dikwijls een gevoel van oneerlijkheid oproept, wat dan weer oorzaak n° 1 is van demobilisatie in een bedrijf.

MyQ7Reward is een adviesinstrument dat een directieteam of een HR-verantwoordelijke toelaat om zonder spanningen hun budgetten voor salarisverhoging onder de medewerkers te herverdelen, dankzij een 360° HR- weergave van elke werknemer: zijn competentie- en prestatieniveau, zijn risico op vertrek en zijn talent.

Als uw beslissingen inzake salarissen objectiever en eerlijker zijn, zullen ze:

  • de discriminerende vooroordelen beperken;
  • het engagement van uw medewerkers verhogen;
  • minder tijd en energie kosten

Dankzij Q7Leader zal u ook een stevige basis in talentmanagement hebben en aldus meer tijd kunnen spenderen aan de ontwikkeling van uw medewerkers en managers en aan het transformeren van uw onderneming.